Meer dan alleen muziekles

Het is al weer zo’n 20 jaar geleden dat wij elkaar voor het eerst zagen en hoorden. Dat was op de repetitie voor een concert waar we allebei aan mee deden. We herkenden over en weer het enthousiasme voor muziek en voor het samen musiceren.

Vanaf dat moment zijn we blijven samenspelen en samenwerken want we ontdekten nog meer. Wat we met elkaar gemeen hebben in het muziek maken vonden we ook terug in onze manier van muziekles geven: bevlogenheid en betrokkenheid, vasthoudendheid en geduld, een professionele aanpak, gevoel voor humor en relativering, met open oor en geest.

Onze muzieklespraktijken raken elkaar regelmatig. Een privé-praktijk kan tot isolement leiden; samenwerking zorgt voor andere invalshoeken en nieuwe ideeën. We zijn elkaars klankbord en geven kritiek en advies, we steken veel van elkaar op en organiseren samen activiteiten. Onze leerlingen spelen samen, wisselen ervaringen uit en we houden naast onze eigen voorspeelgelegenheden gezamenlijke uitvoeringen.

Zo maken we meer dan alleen muziek.

Francien en Corien

Let op: deze website gaat stoppen! Voor aktuele informatie kunt u terecht op www.corienvandenberg.nl en op www.francienpost.nl