Pianoles

Post date: Aug 7, 2015 8:15:31 AM

Onze dochter is op haar 7e jaar met pianoles begonnen.Wat mij meteen opviel is hoe goed Corien in staat is om aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Toen Janne bijvoorbeeld tijdens haar 1e proefles, desgevraagd, een toon vond klinken als een mug, stelde Corien voor om samen een muggenliedje te maken. Dat werd een gezamenlijk, vrolijk en melodisch spelletje.Vriendelijk, met veel complimenten en humor begeleidde zij Janne.De muziekboeken waren in die eerste jaren kind- aansprekend, met helder gekleurde plaatjes en muziekstukjes die wisselden van sfeer.Fijn zijn de voorspeelmiddagen die 2x in het jaar georganiseerd worden voor piano- en fluitleerlingen. Van beginners tot gevorderden: iedereen mag zich laten horen, alleen of in samenspel. Het plezier daarbij staat voorop. Maak je een foutje? Besteed er geen aandacht aan, ga lekker verder en laat iedereen meegenieten van wat je al kan! Behalve de muziek die Corien geschikt vond, kon Janne zelf ook stukken aandragen die zij graag wilde leren spelen. Dan was de motivatie om iets onder de knie te krijgen extra groot. Naast pianospelen, heeft Janne, in de afgelopen 9 jaren, ook geleerd om samen te spelen, een fluitleerling te begeleiden, zich te laten horen en zich te presenteren. En dat alles op een manier waarbij plezier en respect, voor de ander èn voor jezelf, centraal staan! Wilma Tanis